Saturday, March 12, 2011

प्रिय डायरी

जपानमधे कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीबद्द्ल कळले, लगेचच श्री. नितिन पोतदारांनी फेसबुकवर लिहिलेले " मी  टोकीयो मधे आहे " हे सकाळीच वाचल्याचे आठवले.

काळजी वाटली. रात्री घरी पोचल्यावर " मी सुरक्षित आहे " वाचले आणि जीव भांड्यात पडला.

No comments: