Sunday, March 06, 2011

दो दिवाने शहरमे , आबुदाना ढुंडते, आशियाना ढुंडते


आणि जे हे सारे विश्व बांधतात त्यांचा आशियाना मात्र

No comments: