Sunday, March 06, 2011

एक लत्ताप्रहार

संतापलेल्या तिने आपल्या प्रियकराची सभांवना लत्ताप्रहारानी करायची आणि त्यानी ते सुरेख पाऊल आपल्या मस्तकी धारण करायचे हे शास्त्रवचन.

आणखी एक संकेत. 

सुंदर युवतीने बसंतात नटुनथट्न , सारा साजशृंगार करुन उपवनात जावे, 

प्रिय सीताअशोकाचे लाड करावे आणि मग त्या अशोकावर आपल्या नाजुक पावलांनी हळुवारपणे लत्ताप्रहार करावा , आणि मग सीताअशोकाने फुलावे, फुलत जावे.  

No comments: