Friday, March 04, 2011

वांद्रे येथे लागलेली आग

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी वांद्रे येथे महाभयंकर आग लागावी हे केवळ दुर्देव.

No comments: