Sunday, March 13, 2011

नाही आणि है ना.

उन्हाचा तडाखा, घशाला पडलेला सोश, अंगाची काहीली काहीली, तळपत्या सुर्याने आपले काम चोख बजावलेले. या दिवसात ताक, कोकमाचे सरबत, वाळ्याचे पाणी सर्वात उत्तम.

अश्याच एका तप्त भर दुपारी.

"अमुलचे ताक आहे का ?"

" नाही "

आता नाही हे समजु शकतो, पण " त्या पुढच्या दुकानात मिळेल " ही सेवाभावी वृत्ती कशासाठी ?

"अमुल का छास , लस्सी , कुछ पिनेके लेये है क्या "

"है ना, क्या दुं , अंकल ?

एका ताकाची जागा मग घेतली ,  दोन ताक, दोन लस्सी, एक कॉनेफ्लेक्स, वॉलची तीन कसाटा, वॉलस चे एक मोठा आईसक्रीम पॅक नी.

No comments: