Thursday, March 17, 2011

असे कसे हो तुम्ही राजाभाऊ ?

आठवडाभर ध्यास घेतलेला. होळी जवळ आली आहे, तेलपोळीचे वेध लागलेले आहेत. 

गुरुवारी संध्याकाळी न चुकता "विनायक केशव " कडे जायचे , तेलपोळी घ्यायची. तेलपोळी घ्यायची  आहे "विनायक केशव " कडॆ जावुन . तेलपोळी घ्यायची आणि थंडगार दुधात बुडवुन , कुस्करुन खायची. 
न विसरता जायचेच जायचे.

गुरुवार आला. संध्याकाळ झाली. 
"आज आपल्याला लौकर निघायचे आहे. आज कशासाठी लौकर निघायचे आहे ? " 

कुठेतरी उगीचच खोटी आशा, होळीनिमित्ते रात्री ९ - ९.३० पर्यंत दुकान उघडे असेल . 
पण नाही. 

"विनायक केशव" कडे जायचे . 
उद्याला सकाळी आठ वाजता, बघुया दुकान उघडल असेल का ? 
तेलपोळी खाण्याची आणि त्यांच्याकडचीच तेलपोळी खाण्याची जबरदस्त इच्छा आहे. 

2 comments:

Lopamudraa said...

hello , khup divasani aapala blog pahila.. mhanje ajun kunachach naahi pahila... blog kade khup divsani chakkar marali.. punha tasach baharalelaa.. pahun chhan vatale.. (telpoli mhanaje kay kalale nahi)??

HAREKRISHNAJI said...

लोपामुद्रा,

किती वर्षाने ? आहात कुठे ? मी सर्व जुन्या ब्लॉगर स्नेहींना नेहमीच मिस करत असतो. कश्या आहात ?

तेलपोळ्या ह्या मैद्याच्या असुन त्या तेलावर लाटतात. त्या पुरणपोळीप्रमाणॆ मऊसुत नसुन कडक असतात.

मुंबईला / पुण्याला आलात की सांगा तेलपोळीच्या चवीशी ओळख करुन देतो.