Saturday, March 12, 2011

फुललाय रे

आणि टॅबोबिया पण फुललाय.ऎंप्रेस गार्डनमधे

केव्हा केव्हा आपण अगदी मुर्खासारखे (केव्हाकेव्हा कशाला ? ) वागतो, असे राजेशभाईंचे प्रांजळ मत. 
जी गोष्ट त्याच वेळी करायला पाहिजे होती ती कोणतेही सबळ कारण नसतांना  करण्याची टाळायची आणि मग मागाहुन उसासे टाकत रहायचे. 

विमानननगर मधल्या  एका गृहसंकुलातील संपुर्ण फुललेला टॅबोबिया वर गाडी चालवतांना राजेशभाईंचे लक्ष गेले, त्याचे सौंदर्य चाखण्यासाठी  त्यांनी गाडी मागे वळवली.  उतरुन , जवळ जावुन तो न्याहाळणे  तर दुरच,  गाडी एका सेकंदासाठी देखील न थांबवता चालवताचालवता राजेशभाईंनी तो नुसताच पाहिला.  आता त्याचे रुप आठवता आठवता आपण त्या वेळी असे वागलो याच्या ते विचार करताहेत.

No comments: