Wednesday, September 26, 2007

गणेश विसर्जन

गणेश विसर्जनात सर्वात महत्वाची भुमिका बजावतात ते मुंबई पोलीस, वाहतुक पोलीस, महानगर पालीका.
त्यांनी उत्त्तम व चोख व्यवस्था ठेवल्या मुळेच गणेश विसर्जन सुरळीत व सुरक्षीत पार पाडले जाते.
त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. त्यांचे धन्यवाद.
It's a really thanksless job.

गणेश विसर्जन

उत्साहाच्या भरात व स्पर्धेच्या नादात व कैफात आपण बनवलेल्या भल्यामोठ्याल्या, उंच उंच, गगनाला भिडणाऱ्या गणेश मुर्त्यांचे समुद्रात विसर्जन केल्या नंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटॆ त्यांची काय परिस्थिती असते ती दाखवण्यासाठी या सर्व मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना,कार्यकर्त्यांना, आश्रयदात्यांना चौपाटी वर जरुर आणले जावे.
बराचसा दोष हा भाविकांकडे सुद्ध्याही जातो.

या पासुन बोध घेत निदान पुढल्या वर्षापासुन तरी आपल्या मुर्त्यांचा आकार व उंची कमी करण्याची सुबुद्धी त्यांना गणराया देवो.

Mumbai bids adieu to its favourite god, Lord Ganesha

Tuesday, September 25, 2007

Lesson for polital parties from Indian Cricket Team

Please pack up and send senior, very senior, extra senior and extra-ordinary senior leaders home. High time for retirement or for VRS.

Let this be a lesson to all our political parties from the Great Indian Cricket Team.

Young India needs young Leaders.

Ganapati Festival at Pune

Thursday, September 20, 2007

गणपती बाप्पा मोरया


देवा , हे काय ? आमच्या घरी कालपरवा कडे आलात काय आणि लगेच आज तुमची जाण्याची लगबघ सुरु झाली ? असे काय करता, रहा ही जास्त दिवस.
हे दिवस किती आनंदात कसे गेले बघा कळलेच नाही.

Wednesday, September 19, 2007

प्रिय बाप्पा,


प्रिय बाप्पा,
क्षमा करा, आपल्याला नमस्कार करायला माझे हात मोकळे नाहीत, दोन्ही हाताची बोटे दोन कानात घालुन मी बसलो आहे

देवा, आपल्या भक्तांना आता तरी आवरा जरा.
रात्रीचे जवळ जवळ १२ वाजुन ०५ मिनिटे झालेली आहेत. तुमच्या विसर्जनासाठी, दिवसभर झोपलेले काही मुठभर कार्यकर्ते रात्री १० वाजता जागे झालेले आहेत. रात्री १० वाजता फटाके, ताशे, बॅडबाज्याच्या सुमुधुर ध्वनीच्या साथीने सुरवात झालेले त्यांचे आपल्या पुढिल नयनरम्य नॄत्य पाहाण्यासाठी आपणास एकाच जागी दिड-दोन तास ताटकळात उभे रहावे लागले आहे. त्यास इलाज नाही. आज रात्रभर आपणास व आपल्या बरोबर आपल्या सर्व भक्तांना सक्तीचे जागरण आहे.
त्यात परत, उद्याला मी कार्यालयात या जागरणापोटी कसे काम करणार, मुलाला सकाळी लवकर महाविद्यालयात जायचे आहे . त्याची झोप पुरी व्हायलच हवी आहे, माझ्या वयस्कर आई वडीलांना हे जागरण, आवाज सहन होत नाही, या साऱ्या चिंतेचा पण भार आपल्यालाच उचलावा लागला आहे.
कायदा, पोलीस वगैरे तुमच्या, आमच्या मदतीला येतील ही भ्रामक कल्पना कृपया करुन उराशी बाळगु नका.
देवा, पुढल्या वर्षी ज्ररा लवकरच या म्हणजे सकाळी लवकर, आधल्या रात्री १२ वाजता नव्हे व संध्याकाळी लवकर जाणॆ जमेल असे बघा.

आणि हो, हे सारे लोकमान्य टिळकांना अपेक्षीत असावे का ? असा सवाल कृपा करुन मला विचारु नका. हाच सवाल मीच तुम्हाला विचारु इच्छीतो.

Kings Circle GSB Seva Mandal Ganesh.

Rajabhau , that's me, all of a sudden got up early in the morning at 5.30, which is very unusual. The very first thought was of going to darshana of GSB Ganapati. We normally visit the same during first or second day only. This year it did not happened. My wife was busy in the filling water ( HERE IN THIS PART OF THE TOWN WE GET BMC WATER ONLY BETWEEN 4.30 AM TO 6.15 AM). I ordered her (very rare and unusual ) to get ready and within 1 hour we were at Kings Circle.
I said to myself that "Now nothing could stop us or come in a way between Ganapati bappa and us. " But well, there were few difficulties. Something was wrong and all the devotees were waiting outside.
Finally all the obstacles were removed and there we are . Near the feet of Lord Ganesha.
Life is made.

Breakfast at Idli House, Matunga


The circle is complete.

Few years back Udipies , to survive in the cut throat competition, introduced Punjabi, Chinese, Mexican, Gujarati and what not, cuisines to their original menu of Idlis and Dosas.
Now the journey has reached back to the stage one, from where it started. They have started serving only basics, Idli, Idlis and Idlies in the restaurant, and this strategy has proved to be very successful.

This morning after darshan of GSB Ganapati, we had pleasure of enjoying Idlies in Idli House.

The waiter asked "what you would like to eat "

I said " bring me each and every variety of Idlis available, starting from Plain Idli ending with Pepper Idli and Veg.stuffed Idli.

The end result was a bill of Rs. 126.00 for three of us only for Idlis and of course filter coffee.

And we thoughtAnd we thought, Diamonds are found only in Diamond mines. We are wrong.

Ask those people. They will guide you. Everyday morning they try to find diamonds in the gutter, on the roadside, near Pancharatna, Diamond Market, Mumbai.

Tuesday, September 18, 2007

GauriArrival of Gauri - Mother of GanapatiEarly in the morning today, another special guest has arrived our home. Gauri, mother of Lord Ganesh is back to her mother's home and she is going to stay today, tomorrow and day after tomorrow.

Thursday, September 13, 2007

Status Symbol

Few years back it was a status symbol to have Mobile Phone. The person with Mobile phone was used to behave differently to stand out.
But now I feel , it's status symbol Not to have Mobile phone.
That means you are not available to any Tom, Dick and Harry twenty four hours around the clock.

Monday, September 10, 2007

प्रिय बब्बनसिंग यासी


प्रिय बब्बनसिंग यासी,

पामराचा सप्रेम नमस्कार स्विकारावा ,

आपण "आग" चा प्रीमियर बघताबघता अचानक मधेच अस्वस्थ होवुन उठून गेल्यास कळले. आपलीच भुमीका म्हणे आपल्यालाच रुचली नाही,आवडली नाही, पसंत पडली नाही,आपण रंगवलेला हा खलनायक म्हणे आपल्यालाच भावला नाही, पटला नाही, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बघवला नाही. काही नतद्रश्त आता म्हणतील की आपण काय चित्रपटाचे काम चालु असतांना झोपलो होतात की का ? तेव्हाच ते काम सोडुन का नाही दिलेत ? लोक काय दोन्ही तोडांने बोलतात .

.टा. मधे हे आपले असे निघुन जाणे वाचुन फार वाईट वाटले. आपणच जर का अश्या रीतीने चित्रपटाकडॆ पाठ फिरवलीत तर आम्ही पामरांनी करायचे तरी काय ? आम्ही बघा कधी तरी आपल्या भुमिंकाकडे पाठ फिरवली आहे का? पडद्यावर आपण "यंग अंग्री मॅन " च्या भुमिकातुन बाहेर पडल्यावर इतर जे काही खेळ दाखवत होतात, ते आम्ही मुकाट्याने सहन केले ना ? समजुन घेतले ना ? आवडुन घेतले ना ? पाहिले ना ? कधी तरी चुकुन सुद्दा काही बोललो का की नका हो नका असे काय करुत ! एकदा तरी तक्रार केली का ? आवडो न आवडो तिन तास चित्रपटगृहात बसुन आपले चित्रपट पाहीले ना ? मग झाले तर !

या वर्तमानपत्रांचे आपण काय ऐकतात ? दुर्लक्ष करा. आम्ही आपल्याच बरोबर आहोत. आपण पडद्यावर असेच नित्यनेमाने आम्हाला दर्शन देत जावे ही विनंती.

कळावे लोभ असावा,

आपला नम्र,

राजाभाऊ.

Sunday, September 09, 2007

एक दिवस सुखाचा

"अहाहा" हे उद्दगार आहेत "वैशाली"त मसाला डोसाचा सकाळी पहिला घास घेतल्या नंतर. एक वेळ जगबुडी होईल पण पुण्याला गेल्या नंतर वैशालीत न जाणे ? ह्या, त्रिवार शक्य नाही.

मग बाहेर पडल्यावर समोर आली ती मनभावन, लुभावणारी, फुलांनी बहरलेली, सजधजके तयार असलेली ऑटो रिक्श्या. रस्तातुन जातांना आधी लोक तिच्या कडे कौतुकाने , विस्मयाने बघत, मग आत बसलेल्या आम्हा उभयांताकडे. जणु काय आज परत आमच्या लग्नाचीच वरात निघाली होती. राजाभाऊ की बारात.

मग आमची वरात पोहोचली फुलोंसे फुलोंतक, फुलोंका राजा, रानी, गुलाबतक, टिळक स्मारकात आज रोज सोसायटीने गुलाब पुष्पांचे प्रदर्शन भरवले आहे ते पहाण्यासाठी.

"अहाहा" हे उद्दगार आहेत रात्री माटुंगा मधील इडली हाउस मधे " कांचीपुरम इडलीचा, मुधो इडलीचा, काकडी इडलीचा पहीला घास घेतल्या नंतर.

अश्या रीतीने आजचा चांगला दिवस संपला. परत उद्या पासुन रहाट गाडगे चालु.

Saturday, September 08, 2007

मुंबईत हुमुस व पिट्टा ब्रेड व फलाफल

पश्चाताप. घोर पश्चाताप, हाक्का नुडल्स मागवल्याबद्द्ल. मग त्या बदमाश बाईने मी मागवलेल्या हुमुस व पिट्टा ब्रेड वर डल्ला मारला.

नेहरु सेंटर मधे भरलेल्या फर्नीचर च्या प्रदर्शनास सालाबाद प्रमाणे आम्ही हजेरी लावली, नुसतेच नयनसुख, थोडक्यात समाधान, विकत घेण्याची ताकद नाही, मग आपले असे मन रमवायचे. कडकडुन भुक लागली होती, तेथे सॅडविच मागवले. रु.१५. दोन पातळ पावात, एक टॉमेटो व एक काकडीची स्लाइस. अग्नीत तुप, भुक जास्तच प्रज्वलीत झाली. त्वरीत पर्याय म्हणजे जवळचे अटारीया मॉल. फुड कोर्ट मधल्या "नुडल्स बार मधे चल ना, नुडल्स खावु", फर्माइश चॅनल सुरु झाले.

तिच्यासाठी नुड्ल्स घेवुन आलो आणि अचानक नजर लकलकायला लागली, फलकावर फलाफल, शॉरमा (माझ्यासाठी नव्हे), आणि हुमुस व पिट्टा ब्रेड, मग काय राजाभाऊ त्वरीत घ्यायला धावले. दुबईत या पदार्थांची चव चाखली होती. आवडल्यामुळे परत खाण्यासाठी जीव नुसता तडफडत होता. आज अचानक ते समोर आले. हुमुस व पिट्टा ब्रेडची चव तर अप्रतिम होती, उंगकीया चाटत चाटत राहीलो ना मी, पण माझ्या वाट्याला फक्त पहीले तिन घास व शेवटचे दोनच आले, मधले "मी उगाचच नुडल्स मागवले" करत, त्या बदमाश बाईने सर्वच फस्त केले.

गंमत म्हणजे डॉ.भडकमकर मार्गावर, मिनर्वा चित्रपटगॄहाजवळ " फलाफल - व्हेज. हुमुस हाउस " हे चांगल्या दर्जाचे दुकान आले आहे, पण येथे बसुन खाण्यासाठी सोय नाही, ते पदार्थ घरपोच करतात. दुरभाश - २३०१ ८००० - सकाळी ११ ते रात्री ११.
पण काहीना काही कारणाने मागवायचे राहुनच जायचे. आता मागवीन,
दुबईस हे खाण्यासाठी जाण्याची गरज उरलेली नाही.
हे पदार्थ जरुर खा व खाल्या नंतर मला कळावा. आता प्रर्यंत आपण चायनीज, मेक्सीकन, अमेरीकन, आदी , अनेक खाद्यपदार्थांना आश्रय दिला, आता पाळी आहे ते लेबर्नन च्या खाद्यपदार्थांची.
FALAFEL ‘S VEG HUMMUS HOUSE at Grant Road and Kemps Corner.

MENU –

ORIGINAL FALAFEL, PITA WITH HUMMUS, HUMMUS WITH TEHINA, HUMMUS WITH HOT CHICKPEAS, CHICKPEAS SALAD, VEG.SALAD, PITA, ZARAR PITA, SESAME PITA BAIGEL, MALABI, BAVARYA

आनंद मना, आज आनंद मना ।

आनंद मना, आज आनंद मना । आमची लाडली, My Little Princess, पुतणी, संपदा, मंगळवारी रात्री दुबईतील वास्तव्य संपुन घरी परतणार. धा क धा नी धीन. वेध तर काल पासुनच लागले आहेत, केव्हा एकदा "काका" हे जादुई शब्द कानी पडताहेत असे झाले आहे. हे वाट पहाणे फार जीवघेणे असते नाही का !

काकी, शेंगुची भाजी , वरण भात बनवुन ठेव, लेकीची फर्माईश आत्ताच दुरभाष वरुन झाली.
"पण काकी मला आत्ता म्हणजे आत्ताच्या आत्ता पाहीजे.
हो हो धीर आहे का नाही ? व्हायला पाहीजे का नको ? - काकी.
पण तु मला का प्रॉमिस केलस, मला आता माहीत नाही, मला आत्ता म्हणजे आत्ता वरण भात हवे."
एकदा पहाटे तीन वाजता ती घरी आली, पहाटे काकीच्या शेंडेफळाने वरणभात करायला लावले मग ते खावुन ती झोपली. काकीनी नुसते लाडावुन ठेवले आहे.
संपु ग कधी येणार तु ?
आनंद मना, आज आनंद मना । मोरा जो पिया घर आया ॥
चहु दिस सब चमकत । रतियां खिल गयो बगिया ॥
छब तेरी छ्ब तेरी, ऑंखन मे ऑंखन मे । तरसायो मन निसदिन निसदिन ॥
इतै उतै तू री तू री , भर जो गयी दसौं दिस । तरसायो मन निसदिन निसदिन ॥
- राग मालकौंस - कुमार गंधर्व.

आनंद मना, आज आनंद मना ।

आनंद मना, आज आनंद मना । आमची लाडली, My Little Princess, पुतणी, संपदा, मंगळवारी रात्री दुबईतील वास्तव्य संपुन घरी परतणार. धा क धा नी धीन. वेध तर काल पासुनच लागले आहेत, केव्हा एकदा "काका" हे जादुई शब्द कानी पडताहेत असे झाले आहे. हे वाट पहाणे फार जीवघेणे असते नाही का !


काकी, शेंगुची भाजी , वरण भात बनवुन ठेव, लेकीची फर्माईश आत्ताच दुरभाष वरुन झाली.

"पण काकी मला आत्ता म्हणजे आत्ताच्या आत्ता पाहीजे.
हो हो धीर आहे का नाही ? व्हायला पाहीजे का नको ? - काकी.
पण तु मला का प्रॉमिस केलस, मला आता माहीत नाही, मला आत्ता म्हणजे आत्ता वरण भात हवे."
एकदा पहाटे तीन वाजता ती घरी आली, पहाटे काकीच्या शेंडेफळाने वरणभात करायला लावले मग ते खावुन ती झोपली. काकीनी नुसते लाडावुन ठेवले आहे.

संपु ग कधी येणार तु ?

आनंद मना, आज आनंद मना । मोरा जो पिया घर आया ॥
चहु दिस सब चमकत । रतियां खिल गयो बगिया ॥
छब तेरी छ्ब तेरी, ऑंखन मे ऑंखन मे । तरसायो मन निसदिन निसदिन ॥
इतै उतै तू री तू री , भर जो गयी दसौं दिस । तरसायो मन निसदिन निसदिन ॥
- राग मालकौंस - कुमार गंधर्व.

लोणचे, चट्णी आणि कोशींबीर


कोणतेही जेवणाचे ताट या शिवाय अधुरेच. दुर्वांकुर डायनींग हॉल, टिळक रोड, पुणे.

Friday, September 07, 2007

Shri Rahul Deshpande - Raga Ramkali
from : http://www.youtube.com/user/prasadsaraf

Rajma Tart and Japanese Punch

1.Rajma & Kissan Ketchup Tart

Ingredients

Tart (assorted) -25
Rajma Boiled -200 gm
Fresh Cream-2 tbs
Oregano-1 tbs
Salt & Pepper to taste
Kissan Tomato Ketchup-5tbspn
Cheese for baking


Method

Mix Rajma, herbs, cream, salt and pepper in a blender. Spoon in ketchup to the mixture. Take a spoonful and lay it on the tarts. Sprinkle cheese on top and bake for 10 minutes on high. Yummy and healthy tarts are ready to devour.2.Japanese Punch with Kissan (Drink)


Ingredients

Water-20 cups
Sugar-100 gm
Tea Bags (Lipton) - 15
Cinnamon Powder – 2 tsp
Ginger Juice – 2tbs
Green Mint leaves (Finely Chopped) – 2 tsp
Kissan lemonade – 1 bottle


Method

Add all ingredients in handi except lemonade and mint leaves and boil for 5 to 6 minutes. Keep aside to cool. Add lemonade squash and strain. Garnish with mint leaves and serve it chilled in sugar rimmed tall glasses.

Wednesday, September 05, 2007

सिल्कच्या खास उत्पादनाचे, साडयांचे, ड्रेस मटेरीयलचे,सर्वोत्तम प्रदर्शन

राजाभाऊ, तुमचे काही खरे नाही. गडवाल, पोचमपल्ली, मुंगा सिल्क, टसर, कांथा, आदिवासी कलाकुसर, कोसा सिल्क, गाठझोरा, पटोला, पानेतर, चिंतामणी, कसुरी वर्क, चंदेरी , महेश्वरी, पैठणी, बोमकाई, संबळपुरी, बंधेज, कांजीव्रम, तनछोई, जामदानी, जामावार, बालुचारी, तांगाईल, काय काय म्हणुन घ्याल ? पुढे काही बोलुच नका. तुम्हाला कुठुन दुर्बुद्धी सुचली आणि आपल्या बायकोला या प्रदर्शना बद्द्ल सांगितलेत ? भोगा आता आपल्या कर्माची फळे. जीवाला घोर आणि खिश्याला चाट. तुम्ही आणि तुमचे मोठले तोंड. आवरा कधी तरी आवरा.
त्यात परत घरातच लग्नकार्य, एक तरी चांगली साडी नको काय ? लोक काय म्हणतील ?

प्रदर्शनात पहिली फेरी मारुन झालेली आहे, सर्व काही न्याहाळुन , मनाशी आराखडे, खुणगाठ बाळगुन झालेले आहे, काय काय व किती पर्यंत खरेदी करायचे ते सर्व काही जवळजवळ ठरलेच आहे.

सिल्कच्या खास उत्पादनाचे, साडयांचे, ड्रेस मटेरीयलचे, "सिल्क फॅब " हे सर्वोत्तम प्रदर्शन जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबईत सद्या भरले आहे. याचे प्रायोजक आहेत विकास आयुक्त , हातमाग, व राष्ट्रीय हातमाग विकास महामंडळ, भारत सरकार.
सबंध देशातुन येथे कारागीर आपली कला समर्पण करण्यासाठी आलेले आहेत, तेव्हा देर किस बात की ? शुभच्छ शिघ्रम.
पैसा खतम होने के बाद मे जो होना है देखा जायेगा. गॄहस्वामीनी खुश तर घर खुश.

Tuesday, September 04, 2007

तुजे रुप चित्ती राहो


किती रे तुझी वाट पहायची गौरीनंदना.
त्रिमुर्ती, जागतीक व्यापार केंद्र, मुंबई मधे भरलेल्या प्रदर्शनातील गणेशाची ही विविध रुपे.

Monday, September 03, 2007

हे केवळ भगवान कॄष्णच जाणे
गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्हा बाळा. काळ बदलला, आता हा गोविंदा तान्हा बाळांचा खेळ राहिलेला नाही. नटखट माखनचोर कान्ह्या च्या आठवणी केव्हाच पास इतिहास जमा झाल्या आहेत. आता राहीली आहे ती केवळ जीवघेणी स्पर्धा. निव्वळ राजकारण , एकामेकावर कुरघोडी करण्याची प्रवॄत्ती.

आयोजकांनी लाखो रुपयांचे आमिषे, बक्षीसे लावुन दहीहंडी उंचावर, आवाक्याबाहेर लावायची , मग ते हाशील करण्यासाठी व्यावसायीक गोविंदा पथकांनी भले मोठे उंचाले मानवी मनोरे रचायचे, त्या साठी प्रायोजक शोधायचे, मिळवायचे, उंचावरुन खाली पडुन जखमी व्हायचे, प्रसंगी प्राण ही गमवायचे.

अत्यंत वाईट व निंदनीय गोष्ट म्हणजे, सर्वात वरच्या थरात केला जाणारा लहान मुलांचा गैरवापर. का तर ते वजनाने कमी असतात. बऱ्याच वेळा हे मानवी थर रचतारचता, दहीहंडी फोडतांना खाली कोसळतात, सर्वात वरती असणारा दोरखंडाला लोंबकळत रहातो. मग त्याने खाली उडी मारायची व इतरांनी त्याला झेलायचे (?)

कायद्याचेच या जिवघेण्या उंची वर व लहान मुलांच्या उपयोग करण्यावर बंदी आणली का जावु नये ?
मला बऱ्याच वेळी वाटते की प्रस्तरारोहण करताना गिर्यारोहक वापरतात ती बिले पद्धत,दोरी ने वर चढणाऱ्याला सुरक्षीत करणे किंवा सर्वात वरच्या व्यक्तीने स्वतःला मुख्य दोरखंडास हारनेस ने अडकवुन घेणे इ. (belay —v. secure (a rope) by winding it round a peg etc. —n. act of belaying. , harness —n. 1 equipment of straps etc. by which a horse is fastened to a cart etc. and controlled. 2 similar arrangement for fastening a thing to a person's body. ) या वेळी वापरली का जावु नये ? किंवा खाली सर्कसीत असते त्या प्रमाणे जाळी का लावली जावु नये ?
यंदाला किती जण पडुन जखमी होतील , प्राण गमवतील हे केवळ भगवान कॄष्णच जाणे.

Saturday, September 01, 2007

Eight Below आणि Mississipi Buring.

आज घरबसल्या दोन उत्कृष्ट चित्रपट पाहिले. Eight Below आणि Mississipi Buring.
दोन्ही परस्पर विरोधी चित्रपट. एका चित्रपटात मानवने अंन्टांटीकाच्या प्रदेशात त्याची स्लेज गाडी ओढणाऱ्या कुत्रांचे प्राण, आयुष्य वाचवण्यासाठी केलेली धडपड दाखवली आहे तर दुसऱ्यात मानवच, मानवांची ते केवळ दुसऱ्या वंशाचे आहेत म्हणुन कशी हत्या करतो, त्यांच्या आयुष्याची, घरांची कशी राखरांगोळी करतो, त्यांना किती अमानुष, जनांवरांपेक्षा वाईट वागणुक देतो ह्याचे दर्शन घडवले आहे.
एक चित्रपट बघतांना मन भारावुन जाते तर दुसरा बघतांना मान शरमेने खाली झुकुन जाते.
ही दोन्ही मानवाचीच रुपे.

नाखोदा मोहल्ला.

मंगलदास मार्केट, हिंदमाता मार्केट व त्यानंतर मुसाफिरखाना. केवळ या तीन मंडया आम्हाला महिलांसाठी स्वस्तातही वर मस्तपैकी कपडे मिळण्याच्या जागा म्हणुन चांगल्याच आतुनबाहेरुन ठावुक होत्या. मंगलदास मार्केटमधुन गेल्याच आठवडयामधे आमच्या अर्धांगनींनी चौथाई वसुल केली होती. गौरीगणपतीसाठी चांगले ड्रेसच नाहीत म्हणे. होत अस कधी कधी.

काल रात्री आम्ही अकस्मात एका नविन जागेचा शोध लावला. घरासाठी पडदे घेण्याचे निमित्य. आता पर्यंत हजारो वेळा या रस्तावरुन आम्ही गेलो असु, पण हे असे काही येथे आहे , असु शकते हे कधी कळलेच नाही. वास्तविक पहाता आम्हा दोघांनाही तसे गल्ली कुचेंची भ्रमंती करायची आवड. या विभागात आत शिरायचे कसे काय राहुन गेले अल्ला जाने.

नाखोदा मोहल्ला कहां है? किधर है ? करत महंमद अली रस्तावर प्रवेश केला आणि हे काय ? हा तर मिनारा मस्जीद समोरच, वर्षोनुवर्षे आपण येथील सुलेमान उस्मान मिठाईवाल्या कडे रमदान च्या पवित्र महीन्यात रोजे सोडण्यासाठी येतो,और कंब्बत तुमने कभी नजर उठाके सामने देखाही नही! चलो अच्छाही हुवा. इतने साल, पैसा जो बच गया.

गल्लीत शिरलो आणि समोर एक पेक्षा एक सरस अश्या कपडयांचे भांडार खुलले गेले. आत आत अशी येथे खुप म्हणजे खुपच कपडयाची दुकाने आहेत, बघुन च्रक्रवायला होते. हा मोहल्ला मुस्लीम विभागात असल्यामुळे साहजीकच मुसलमान संस्कॄतीचा प्रभाव या सलवार खमीझ इ. साठी असलेल्या कपडयावर असणे स्वाभाविकच आहे.

बरेचसे सुप्रसिद्ध ड्रेस डिजायनर येथे कपडे खरेदी करण्यासाठी येतात. ( मग त्यातुन जे निर्माण होते ते परिधान करण्याची आपल्यापाशी धाडस, मानसीक तयारी व खरेदी करण्यासाठी आपला खिसा ही तयार असायला हवा )

रात्र तशी तरुणच होती, तरी देखील, खिसापाकीटाचा खय़ाल करत पुढच्या वेळी खरेदीस येथे नक्की येवु या वायदयावर काढता पाय घेतला.

नाखोदा मोहल्ला. किस्मत मे होगा तो फिर मिलेंगे. बचेंगे तो और खरीदेंगे.

कुमार गंधर्व

माझ्या डोळ्यातील आनंदाश्रु साक्षी आहेत.
मी http://www.youtube.com/user/ahonkan यांचा किती कॄणी आहे ते. आज केवळ त्यांच्याच मुळे मी कुमारजीचे गाणे नुसतेच ऐकु नव्हे तर पाहु शकलो. पहिल्यांदाच आयुष्यात.