Monday, March 21, 2011

बादशाहा आणि त्यांचा फालुदा

प्रश्न पडला होता, लोहार चाळीतल्या खरेदी आधी बादशाहा मधे जावुन फालुदा प्यायचा की खरेदी झाल्या नंतर श्रमपरीहारार्थ  येथे जावुन मस्तपैकी थंडथंड कुल कुल व्हायचे ?

खरेदी करण्याआधी जर नाही गेलो तर रिकाम्या पोटी काय खरेदीत लक्ष लागणार ? 


जगामधे सर्वात चांगला फालुदा जर कोठे मिळत असेल तर तो ह्या बादशाहा मधे.  किती प्रकार , या फालुद्याचेच किती प्रकार  ? 

तिची नेहमीचीच ऑर्डर " अमेरीकन शेव पुरी " आणि त्यांची नेहमीचीच " रॉयल फालुदा "

सबजा, शेवया, थंडगार दुध, सरबत आणि आईसक्रीम.

प्रश्न पडलायं,  हे सारे चमच्याने रमतगमत खायचे की एका फटक्यात ग्लास तोंडाला लावुन एका दमात सर्व प्यावे.

ह्या फालुद्याच्या नादात खरेदी राहिली बाजुला. लोहारचाळीतली दुकाने बंद झाली .

No comments: