Tuesday, March 22, 2011

दादरच्या "**** " यांचा मसालेभात

रविवारी पुण्याहुन परततांना राजाभाऊ एकच ध्यास घेवुन निघाले, आज ब्राम्हणी पध्दतीचे जेवण जेवायचे प्लाझा समोरील "तृप्ती " मधे.


रविवारी पुण्याहुन परततांना राजाभाऊंची बायको एकच ध्यास घेवुन निघाली, आज पोळा उसळ खायची " सेनाभवना समोरील "आस्वाद" मधे.

खाण्याच्याच विचारात गुंगल्यामुळे लक्षात काही आले नाही आज धुळवळीमुळे उपहारगृह बंद असु शकतील. 
प्रकाशही बंद बघितल्यावर मात्र त्यांच्या समोर फार मोठी समस्या उभी राहीली ? 
आता पुढे काय ?

हा सारा Single Track Mind चा परिणाम. 
आता पुढे काय.

पुढचे एक उपहारगृह उघडे होते.

राजाभाऊ एक नविन चीज शिकले.

भरपुर वांगी, भरपुर वटाणे फोडणीच्या भातात टाकले की झाला मसालेभात तयार.

आता परत जाणे नाही.

No comments: