Monday, March 07, 2011

एकला फुलो रे

3 comments:

शर्मिला said...

काय सुंदर फोटो आहे हा! कसा कुठे काढलाय?
आणि तो गाठाळलेल्या खोडाचा फोटो कुठे काढला आहे? तोही ग्रेट आहे.
बाकी तुमच्या ब्लॉगवर वसंताचं स्वागत जोरदारच असतं दरवर्षी.
अमलताशही टाका फुलल्यावर.

शर्मिला said...

काय सुंदर फोटो आहे हा!कसा कुठे काढलाय?
आणि तो गाठाळलेल्या खोडाचा फोटो कुठे काढला आहे?तोही ग्रेट आहे.
बाकी तुमच्या ब्लॉगवर वसंताचं स्वागत जोरदारच असतं दरवर्षी.
अमलताशही टाका फुलल्यावर.

HAREKRISHNAJI said...

Empress Garden.Pune.