Thursday, April 15, 2010

ओंकारेश्वर महादेव


आपण येवढे कर्मदळीद्री असतो की एकादी देखणी,  दगडांमधे बांधलेली वास्तु ,त्यास भगभगीत रंग फासुन विद्रुप करुन टाकतो.

No comments: