Wednesday, April 14, 2010

प्रियाराधन


कार्यभाग झाला, आता तुझा माझा मार्ग वेगळा


1 comment:

THANTHANPAL said...

बर आहे. तुझा माझा मार्ग वेगळा माणसाला मात्र जन्मभर सांभाळावे लागते