Saturday, April 24, 2010

मौद्रिक संग्रहालय

आज एक अनोखे संग्रहालय राजाभाऊंनी पाहिले.

एक असे संग्रहालय की जे आपल्या देशात एकमेव आहे, एक असे संग्रहालय की त्यात मांडलेल्या वस्तुंवर आपले सारे जीवन अबलंबुन असते, ज्याच्या वाचुन आपण जगु शकत नाही.

मुंबईमधे भारतीय रिझर्व बॅंकेने मौद्रिक संग्रहालय उघडलय, ज्यात चलनाच्या उत्क्रांतीची कथा इथे उलगडुन सांगीतली गेली आहे. प्राचीन वस्तुविनिमय पध्दत आणि नाणेपध्दतीच्या उदयापासुन ते आधुनिक काळातील चलनापर्यंतचा संपुर्ण इतिहास येथे मांडला आहे. अनेक देशातील नाणी, अनेक प्रकारची नाणी, अनेक कालखंडातील, अनेक राजवटील नाणी, अनेक धातुमधे बनवलेली नाणी येथे पहायला मिळतात.

या चलनाची किंमत अगदी एक, दोन तीन, पाच पैसे तर सोडाच पण १/१२ पै. पासुन सुरवात झालेली आहे ती अगदी १०,००० रुपयेच्या नोटेपर्यंत.

हे सर्वांनी पहायलाच हवे.

No comments: