Sunday, April 25, 2010

अन्नासाठी दिवसरात्र काम करुनी घेशी जगदिशा

रात्रीचे जवळजवळ पावणॆनऊ वाजत आलेले आहेत. यांच्यासाठी दिवस अजुन मावळायचाय. या असह्य गरमीत सकाळपासुन हे राबराब राबत आहेत. १० तास ? १२ तास ? १४ तास ? १५ तास ? महाभयानक अंगमेहनतेची कामे.

 ज्या वेळी जमिनीला पाठ टेकेल ती वेळ खरी, परत दुसऱ्या दिवसाची चिंता, वय देखिल १८-२०-२२ मधले. काम काम आणि काम, प्रचंड काम.

Motivation, Performance Bonus, Perks, Allowances, LTA, आदी बाबी काय असतात हे ह्यांना ठावुक असण्याचे प्रयोजन नाही.


No comments: