Saturday, April 24, 2010

श्री भुलेश्वर मंदिर

या परिसराला ज्याच्या वरुन भुलेश्वर हे नाव पडले ते हे श्री. भुलेश्वर मंदिर.  मुंबईमधले एक प्राचीन देवस्थान. 

पण या साऱ्या संकुलाची अवस्था वाईट , दयनीय आहे, अत्यंत श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या गौड सारस्वत बाम्हण ज्ञातीचे देवालय असुन देखिल या ज्ञातीतील लोकांनी याकडॆ संपुर्ण दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्यांचे सारे लक्ष फक्त महादेवपुत्रावर, कोट्याधीश गणपतीवर केंद्रीत झाले आहे असे वाटते. कधी तरी त्यांनी GSB  गणपती व राममंदिरातील गणपतीच्या पलिकडे जावुन येथे लक्ष घालायला हवे असे राजाभाऊंना वाटते.  कदाचीत आपल्या ज्ञातीचे असे एकादे देऊळ आहे याचे त्यांना विस्मरण झाले असेल.
No comments: