Saturday, April 24, 2010

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर

फिरोज रानडॆंनी राजाभाऊंना जी नवी दृष्टी दिली त्यामुळॆ आता पर्यंत आपण सौंदर्यरसग्रहणात किती कमी पडत होतो याची त्यांना जाणिव झाली. आता पर्यंत उभ्या आयुष्यात या सर्व उपासनावास्तुंमधे जावुन पहावेसे कधीच वाटले नव्हते. आयुष्यात पहिल्यांदच ते या सर्व मंदिरात गेले.

श्री. लक्ष्मी नारायण मंदिरात त्यांनी पाऊल ठेवले व एक नवे सुंदर, देखणॆ विश्व त्यांच्यासाठी उघडले गेले.   केवढी ही कलाकुसर, भिंतींपासुन ती छतापर्यंत.

1 comment:

Mahendra said...

अप्रतीम..
अगदी हेच फिलिंग व्हिटी स्टेशनला गेलं की मला येतं.