Saturday, April 24, 2010

माधवबाग


श्रद्धाळु लोकांसाठी माधवबाग - भुलेश्वर परिसर म्हणजे स्वर्गच. असंख्य देवळे या परिसरात आहेत.
श्री. लक्ष्मीनारायण मंदिर.पांडुरंग शास्त्री आठवले यांची प्रवचने या स्थानी होत असत.


शेठ मोठीसा लालबाग जैन मंदिर.
याचे नुतनीकरण सुरु आहे.
संगमरवरी मंदिर, त्यातले सुरेख कोरीवकाम केलेले खांब ह्या मंदिराची शोभा वाढवतात.

No comments: