Thursday, April 15, 2010

श्री जगनाथ महादेव मंदिर

बाणगंगेकडे जाणाऱ्या पायऱ्या उतरतांना .

No comments: