Saturday, April 24, 2010

श्रीराम मंदिर


याचा गाभाऱ्याचा दरवाजा मस्त आहे. रामाच्या आयुष्यातले अनेक प्रसंग यावर कोरलेले आहेत. व ्बाहेर दोन बाजुला उभे असणारे , बहुदा मारुती आणि गरुड

No comments: