Tuesday, February 08, 2011

काळाला अनुसरुन

ज्याप्रमाणे जुन्याचा त्याग करुन नविन वस्त्र परिधान केली जातात, त्या प्रमाणे भगवंतांनी आपल्या जुन्या रथाचा त्याग करुन नविन वाहन तर घेतले नसेल ?No comments: