Sunday, February 06, 2011

किळस ? बिभीत्स ?

ही मुले जिवंत आहेत का केवळ ही त्यांची कलेवरं ? सांगणॆ कठिण.

 झोपले आहेत का त्यांना मादक द्रव्य देवुन  निपचीत केले आहे ? 
 दरवेळी नविन नविन मुले हिच्या बरोबर दिसतात. 


No comments: