Saturday, February 05, 2011

राजाभाऊंचे

राजाभाऊंचे संसारातुन मन उडले आहे, संन्यास घ्यावासा वाटतो, म्हणजे तरी  कदाचीत असा कॅमेरा घेता येइल. बिच्चारे, फार तडफडताहेत. 


No comments: