Monday, February 28, 2011

अष्टविनायक यात्रेत जेवण - २

महड चा गणपती.

येथेपण प्रसादाचे जेवण जेवायचेच असा निर्धार राजाभाऊंनी केला, दर्शन झाल्याझाल्या ते भोजनगृह शोधायला
निघाले.

या वेळे पुरते सर्वकाही ठिक होते.
पण ..हाय राम.

No comments: