Monday, February 28, 2011

धोबी घाट.

अहो राजाभाऊ, तुमच्या जाण्यायेण्याच्या वाटेवरला धोबीघाट. त्यावर दुसरे येवुन चित्रपट काढतात आणि तुम्ही उभ्या आयुष्यात एकदाही पहायला जाणॆ तर शोडा पण खाली नजर वळवुन पाहीले देखिल नाहीत हे धोबीघाट काय प्रकरण आहे ते ?

अहो राजाभाऊ, परदेशी पाहुणे मुंबईमधे येतात आणि नविन आकर्षणाचा बिंदु झालेल्या धोबीघाटला आवर्जुन भेट देतात पुलावर गर्दी करत ,  आणि तुम्ही उभ्या आयुष्यात एकदाही पहायला जाणॆ तर शोडा पण खाली नजर वळवुन पाहीले देखिल नाहीत हे धोबीघाट काय प्रकरण आहे ते ?


शेवटी आपल्या जवळ जे आहे त्याची आपल्याला किंमत नसते हे खरे आणि पिकते तेथे विकत नाही हे ही खरं.

No comments: