Saturday, February 05, 2011

काळाघोडा


केवळ या विलक्षण देखण्या, अप्रतिम शिल्पामुळे परिसराचे नाव काळाघोडा पडले.

ब्रिटीशांच्या खाणाखुणा हटवण्याच्या नादात तो राणीच्या बागेत हलवला गेला.
 त्याच्याकडे कोणाचेही फारसे लक्ष नसते. पिंजऱ्यातले प्राणी पहायला आलेली माणसे त्यांना कलाकृतीचे काय महत्व,
कधी कधी वाटते याचे स्थान मुळ जागीच असायला हवे होते.
 या परिसरातील   ब्रिटीशांच्या काळात बांधल्या गेलेल्या देखण्या वास्तुंच्या सानिध्यात.

काय सुंदर देहबोली आहे या जनावराची.  नजर यावरुन हटता हटत नाही

No comments: