Sunday, February 27, 2011

असा श्रुंगाराची मंत्र देणारा गुरु , मदन मित्र वसंत , तुमचे कल्पांतापर्यंत कल्याण करोप्रदिप्त वह्हीसारख्या,
वाऱ्याने हलविलेल्या,
व पुष्पसंभाराने नत झालेल्या,
अश्या पलाशवृक्षानी व्यापलेली ही धरणी,
या वसंतकालात
लाल अंशुंक धारण केलेल्या
एखाद्या नवोढेप्रमाणॆं भासत आहे !

पोपटाच्या चोचीसारखा
लाल पलाशपुष्पांनी
हृदयें विदीर्ण होत नाहीत की काय ,
अथवा
ती कर्णिकार कुसुमांनी
ती दग्ध होत नाहीत की काय म्हणून
हा कोकीळ पुन्हा आपल्या मधुर कूजनाने,
सुमुखींनी आकृष्ट केलेल्या
तरुणांच्या अंतःकरणावर
 घाव घालीत आहे.

ऋतुसंहार - कालीदास
अनु, ज्ञानेश्वर कुलकर्णी.

No comments: