Saturday, February 26, 2011

टॉमेटो सुप आणि ब्रेड क्रम्स

नुसते ब्रेड क्रम्स घालुन टॉमेटो सुप पिण्याचे दिवस आता केव्हाच मागे सरले आहेत

नॉरचे थीक टॉमेटो सुप.

गाजर, फरसबी, फ्लॉवर आदी भाज्या उकडुन अगदी फाइन चॉप कराव्यात त्यात टाकण्यासाठी

मग चीज किसुन त्यात टाकावे, थोडा पास्ता देखील हवा.

ब्रेड क्रम्स तर असणारच.

वरती क्रीमनी काढलेली नक्षी आणि भुरभुरलेले ऑरीगॉनो.

आस्वाद घ्यावा चमच्या चमच्याने

No comments: