Saturday, February 26, 2011

हाण गणफुले हाण.

राजाभाऊंची बायको राजाभाऊंना म्हणाली, "चालु द्या तुमचे आपले चालु द्या."

आज राजाभाऊ लग्नाला गेले.समारंभस्थळी पोचल्यावर त्यांनी आपल्या बायकोला स्पष्ट सांगीतले. ( काय पण धाडस )

मला तुझी परवानगी हवी. 
अगं, परवानगी गं.
ऐकुन तर घे मी काय 
अरे पण. 
ऐक ना ग.

आज मला दोन गोष्टीत सुट द्यायची. जरा देखिल अडवायचे नाही. 
पहिली म्हणजे जिलेबीवर आणि कटलेट वर जेव्हा मी आडवा हात मारीन तेव्हा मला अडवायचे नाही , आणि
सैरभैर ...

(अशी दुसरी कोणती गोष्ट राजाभाऊंना करायची होती ? )वनिता समाज. 
पटवर्धनांचे जेवण. 
अळुचे फदफदे, मसालेभात तोंडली घातलेला, पंचभाज्यांची भाजी, वटाण्याची उसळ आणि जिलेब्या, कटलेटस.No comments: