Friday, February 04, 2011

पोलीसांना काय बंदोबस्ताचं एकच काम असते ?


मस्त संध्याकाळ असावी आणि सोबत ती.  बॅंडस्टॅण्डवर.

बॅंडस्टॅंड वर पोलीसलाचा बॅंड, नेव्हीचा बॅंड, म.न..पा. चा किंवा  अग्नीशामक दलाचा बॅंड सुंदरशी धुन वाजवत असावा.

और क्या चाहिये जीने के लिये.

काही वर्षापुर्वी फ्रांसच्या नावीक दलानी  कुपरेज बॅंड्स्टॅंड वर केलेला कार्यक्रम आठवला.

No comments: