Monday, February 28, 2011

खाली मुंडी आणि रस्ते धुंडी

मायबाप सरकारने रेल्वे स्थानकाजवळ आकाशमार्गीका बांधल्या, कामावर माणसाने सरळ जावे, सरळ यावे, इकडेतिकडे बघु नये.

आता नुसते कच्चे हरभरे खाण्यापेक्षा हे असे भाजलेले चांगले लागतात त्यामुळे मग त्यासाठी खाली जमिनीवर उतरावे लागते.


No comments: