Monday, February 28, 2011

आली आली पार ..

तामिळनाडु, केरळ मधुन ट्रक भरभरुन भरभरुन भल्यापहाटे माटुंग्याचा मार्कॆट मधे ही केळी पोचतात, मग ती खाली उतरवण्याची लगबग चालु होते.
No comments: