Monday, February 28, 2011

असा हा वसंतसखा जगज्जेता अनंग तुमचे कल्याण करो ! मंगल करो !

पांगारा हळुच डोकावु लागला  आहे

 कैलाशपती आपल्या अस्तित्वाची जाणिव करुन देत आहे 

आणि काटेसावर,  ती तर साऱ्या रसायनी परिसरावर. मुंबई-पुणे महामार्गावर, खंडाळा घाटात चांगलीच फुलुन राहिली आहे.

No comments: