Tuesday, December 22, 2009

बरच काही

दिवस उजाडतो, बरच काही करायचे असतं

दिवस मावळतो, बरच काही करायचे राहुन गेलेले असतं

आयुष्य असेच निरर्थक पुढे सरकत राहिलेले .

1 comment:

Vivek Patwardhan said...

Wah, wah!

Those three lines sum up my present life so well!!

Vivek