Saturday, December 12, 2009

कोणाची शामत आहे वाकड्या नजरेने पहायची ? सर्व जण माझ्या संरक्षणाखाली आहेत


No comments: