Tuesday, December 15, 2009

हेची दान देगा देवा

देवा , दुसरे काहीही मागणे नाही. फक्‍त गाढ , सुखद निद्रा रोज लागो, अगदी अशीच.

3 comments:

Anand said...

आमेन. मी खरंच झुरतोय. माझ्यासाठी स्वप्नवत..(झोप येत नसल्यामुळे स्वप्न पण पडत नाहीत) :(

mannab said...

I agree with you 100 percent.Nice pic. Hence I am forwarding your post to some of my friends with reference. Thanks a lot.
Mangesh Nabar

Gouri said...

great picture!