Tuesday, December 15, 2009

भावमुद्रा - पं. विश्वनाथ -दिवस तिसरा.

दिल्लीवरुन आलेले पंडीतजी राग जोग गायले.

पुण्याच्या डॉ.सुहासीनी कोरटकर यांचे गाणे ऐकण्याचा योग काय अजुन पर्यंत जुळुन येत नाही आहे.

पोचायला उशीर झाला.


No comments: