Sunday, December 13, 2009

जर का ..


जर का फॅशन काही काळानंतर परतुन माघारी येत असतात , तर राजाभाऊंच्या जमान्यातील बेल बॉटम , एलीफंटा बॉटम च्या पॅन्टस, अजुन पर्यंत परतल्या कश्या नाहीत ?

No comments: