Sunday, December 13, 2009

बहारे बेच डाली ,फुक डाला आशियानेको, जरासी राख रखदी ........

या बलाढ्य महामानवाने या वसुंधरेचा कसा सत्यानाश केला आहे ते हे प्रदर्शन पहातांना जाणवुन येते.  प्रत्येक पर्यावरणप्रेमीने हे पहायलाच हवे.
चैर्नोबिल च्या अणुभट्टीच्या दुर्घटनेनंतर बेचिराख झालेले हे शहर व दुसरा फोटो एका कचऱ्याच्या डोंगराचा.

2 comments:

भानस said...

स्वत:च्या हाताने स्वत:चा ओढवून घेतलेला विनाश....दुर्दैव....

Anonymous said...

Chaan foto va1! kay virodhbhaas!

Mi aaplya blogcha niyamita vachak naslo tari adhun madoon visit kartoy.Tumcha dedication pahun kautuk karavasa watata.

Aaplya blog waroon evdha nakki kalala ki apan "kansen" nakkich aahat.

In fact looking at that amount of musical programs you attend, I am already jealous of you.