Tuesday, December 29, 2009

भीती

" टॅग " मधल्या प्रश्नांचा विचार करतोय.

"भीती "

समजा राजाभाऊंचे काय कमीजास्त झाले तर त्यांच्या ब्लॉगवर स्वर्गलोकात ते आता काय व कुणीकडे जेवत असतील या संबंधी पोष्ट कोण आणि कशी लिहिणार ?

1 comment:

yog said...

ekdam sahi ..."भीती"