Saturday, December 12, 2009

विद्रुपता


या वातानिकुलीन मशीन्सचे येथे काय काम ? आणि या देखण्या मुर्त्यांवर मारलेले ते फोकस दिवे ?

No comments: