Wednesday, January 26, 2011

चल तुला आज मस्त गंमत दाखवतो

राजाभाऊ आपल्या पुतणीला म्हणाले, "चल तुला आज मस्त गंमत दाखवतो. "

आणि

ते आपल्या पुतणीला घेवुन प्रजासत्ताक दिना निमित्ते शासकीय इमारतीवर केलेली विद्‍युत रोषणाई दाखवायला घेवुन गेले.


लहानपणापासुन २६ जानेवारीच्या रात्री हा राजाभाऊंचा ठरलेला कार्यक्रम.  त्यात बदल नाही.

No comments: