Saturday, January 29, 2011

आणखी जळवणुक

ज्याचा भाचा कॅटरींग कॉलेजमधे जातो   तो मामा किती खुषनशिब.

आणि हो, तो कांदाभजी करतांना त्यात थोडा रवा मिसळतो.

आता कांदा भजे खावी का डालपकवान ?

No comments: