Saturday, January 29, 2011

भान

जमनादास भय्या. कोठारी मार्केट. इन्दौर. महेश्वरी साडी.
हौशेने घेतलेली. छान , मस्त साडी. खुप आवडलेली. बढीया.
त्यात महेश्वर, महेश्वरी साडीत मन गुंतलेले. त्याविषयी वाटणारे ममत्व.

पण.

आपण साडी कोणासाठी घेत आहे, मग ही साडी आवडेल का ?

याचे भान नसणे.

अश्या वेळी.

साडीचा शेवट ठरलेला. 

No comments: