Tuesday, January 18, 2011

आहे ना पुरावा आहे ना

माहीती आहे का मी पत्र लिहिलय.
जसं या पोटासाठी माणसाला काय काय करायला लागते, तसेच या समाजसेवकांना आपले गोजीरवाणे फोटो, आपले महान कार्य आम जनते पुढे आणण्यासाठी रोज रोज नविन कारणे शोधावी लागतात, वाढदिवस, अभिनंदन आदि, फ्लेक्स फलकांना आता लोक कंटाळली आहेत ना.

मग त्यांना सांगा, दाखवुन द्या, मी तुमच्यासाठी काय काय करतो ते. 

तुम्हाला ठावुक आहे का ? अहो तुमच्या  समस्येबाबत मी  मा.खासदारसाहेबांना पत्र लिहीले आहे व त्यांनी त्याची तशी पोच दिली आहे.

हा घ्या पुरावा. 

No comments: