Monday, January 10, 2011

मु,पो, फलटण


फलटण खुप भावले . आणि त्यापेक्षा फलटणाच्या माणसांची मनाची श्रीमंती पाहुन मन भारावुन गेले आहे.

1 comment:

Chaitanya Rudrabhate said...

thanks for coming phaltan... www.phaltankar.blogspot.com... must see