Saturday, January 22, 2011

काम एकच

राजाने आपल्या तीन मुलींना विचारले, तुम्ही कोणाचे अन्न खात आहेत ? चाणक्ष दोघी मुलींनी उत्तर दिले,
"बाबा आम्ही तुमचे अन्न खात आहोत "
राजा खुष.

धाकटीने उत्तर दिले " मी माझ्या नशिबाने अन्न खात आहे " संतापलेल्या राजाने तिला राज्याबाहेर हाकलुन दिले.

तर हे असे नशिब.

मग ते अन्न असु दे की काम.
प्रत्येक जण आपापल्या नशिबानुसार काम करत असावा काय ?

काम एकच .
परात बांधणे, परांची बांधणे.

एकाचे काम आरामाचे, बिनधोक्याचे. फारचे कष्ट न करण्याचे.

तर दुसऱ्यांचे ?
 No comments: