Sunday, January 30, 2011

व्हिंटॆज कार रॅली - मुंबई.

सुंदर, सुंदर, काय फिगर आहे, काय दिसते आहे, मार डाला. या अल्ला. ऐसी खुबसुरुती कभी देखी नही. काय दिसते आहे. जरा तिला टच करुन बघु काय ? तिच्यावर कौतुकाने हात फिरवुन बघु काय ? नकोच , आपल्या बोटाचे ठसे तिच्या अंगावर उमटुन तिच्या सौदर्यात बाधा याली तर ?

राजाभाऊ अंमळ उशीराच आज झोपेतुन जागे झाले. उठल्याउठल्या आहेत तश्याच अवस्थेत पळत सुटले.  सुरु होईल, सुरु झाली असेल, बघायला मिळतील की नाही ?


हं. पोचले एकदाचे वेळात. पण उशीरा पोचल्याने एक तोटा झाला. फोटो काढण्याच्या नादात गाड्यांचे सौदर्यपान करता आले नाही.

No comments: