Wednesday, January 12, 2011

पुढचे १५ दिवस

राजेशभाईंनी आपल्या घरी सक्‍त ताकीद देवुन ठेवली आहे.
पुढचे १५ दिवस काहीएक बोलायचं नाही.
मी कुठे आहे, काय करतोय, रात्रीअपरात्री घरी का येतो इ.इ. फालतु सवाल विचारण्याचं काम नाही.

सुर सिंगार संसंद आयोजीत ५४ वे स्वामी हरीदास संगीत संमेलन जे मुंबईत सुरु होत आहे.

देशपरदेशातुन कलावंत, तरुण कलावंत व गुरुजन येणार आहेत.

दि. १३ ते १८ - कथ्थक, ओडीसी, भरतनाट्यम, मणीपुरी,मोहीनीअट्ट्म, कुचीपुडी.

दि. १९ ते २४ - शास्त्रीय गायन व वादन 

No comments: