Wednesday, January 19, 2011

तो मी नव्हे

कोणीतरी त्यात्यांच्या बॉगवर टाकलेल्या कॉमेंटस.

तात्या म्हणजे हरेकृष्णाजी नव्हेत आणि तात्या म्हणजे राजाभाऊ देखील नव्हेत
"तात्या, चक्क तुम्ही माझ्या ब्लॉगचे फोलोअर झाला आहात? माझा काही क्षण विश्वासच बसेना. हरेकृष्णाजी तुम्ही आहात हे वाचून आनंद झाला.
असो.
खरे तर मीच तुम्हांला फॉलो करायला हवे आहे. तुमचं लेखन मला आवडतंच. शिवाय मिपावर माझा जीव जडलाय. तेथेही आपले लेख वाचावयास मिळतात.
अच्छा. आता गट्टी जमलीच आहे तेव्हा भट्टीही नक्कीच जमेल...


तात्या, तुम्ही माझ्या ब्लॉगचे फॉलोअर झालात? खरे तर मीच तुम्हांला फॉलो करायला हवे. तुम्ही गुरु आहात अन् मी चेला! मिपावर माझा जीव जडलाय. तिथे तुमचे लेखन वाचावयास मिळतेच. 'हरेकृष्णाजी' तुम्ही आहात हे पाहून खूप आनंद झाला.
असो.
गट्टी जमेलच, अन् भट्टीही!
तुमचा लेखन प्रपंच खूप मोठ्ठा आहे जरा सवड काढूनच वाचवा लागणार आहे.
ललीमावशी मिपावर वाचावयास मिळाली. लेखन आवडलं.
पुढील लिखाणाची आतुरतेने वाट पाहत आहे..."

No comments: